Delphi : Athena Pronaia

The sanctuary of Athena Pronaia.
 
Delphi - Athena Pronaia The three famous columns of the Tholos of the temple of Athena.